Dopisy krajských úřadů (stav k 4.11.2020)

A) Dopis Moravskoslezského kraje, který bereme spíše jako avízo, takže jsme jej nechali bez komentáře:

/files/files_editor_uploads/moravskoslezsky_kraj_dopis_sas_09102020.pdf

 

B) Dopis Magistrátu hl.m. Prahy, na který jsme reagovali upozorněním na naši komunikaci v této věci přímo s MZ (viz jiný článek na tomto webu), což považujeme za lepší, neboť součástí řešení problému musí být i přenastavení financování dotčených praxí AS:

/files/files_editor_uploads/hlmpraha_dopis_sas_19102020.pdf

 

C) Dopis - výzva Libereckého kraje:

/files/files_editor_uploads/liberecky_kraj_vyzvaas_20102020.pdf

Výzvu Libereckého kraje lze vyložit jako prostou prosbu o pomoc. Přesto je třeba počítat s tím, že odchod Vaší zdravotní sestry není přesunem z pracoviště na pracoviště v rámci jednoho poskytovatele a záleží zcela na dohodě mezi Vámi a samotné zdravotní sestry. Jak Vy tak ona s tím musíte souhlasit.

Jako nejvhodnější forma z Vaší strany se jeví udělení neplaceného volna s tím, že není na Vás, jakou formou bude zaměstnaná v nemocnici.

Jednoznačně doporučujeme tuto situaci připustit jen v případě, že odchod zdravotní sestry nebude mít negativní vliv na výkonnost Vaší ambulance. Řada kolegů - ambulantních specialistů -  je nemocných a lze předpokládat, že jejich pacienti budou hledat pomoc v jiných ambulancích, což je jistě více žádoucí, než aby bloudili po nemocnicích.

V neposlední řadě je třeba počítat s tím, že se sestřička v nemocnici nakazí a bude nutná její dočasná pracovní neschopnost (DPN). Pro ten případ doporučujeme po KÚ předem žádat písemnou garanci, že Vám uhradí náklady na jejích prvních 14 dnů (DPN) v případě onemocnění COVID 19, a to i v případě, že onemocní do 2 týdnů po návratu do Vaší ambulance. Prvních 14 dnů DPN je totiž čas, po který  standartně zaměstnavatel hradí svému zaměstnanci náhrady za ušlou mzdu.

 

D) Dopis Jihomoravský kraj:

/files/files_editor_uploads/jihomoravsky_kraj_dopis_clk_spl_spldd_sas_04112020.pdf

Jde opět o prosbu o pomoc, nad kterou bychom sem každý dle svých možností měli zamyslet. Výzva se týká nejen zdravotních sester, ale i lékařů.

Jistě platí, že před rozhodnutím je třeba si probrat náš komentář k bodu C) výše a i podle něj postupovat.