Informace ke zpožděným platbám OZP za naší péči v lednu 2023 a k úhradovým dodatkům na rok 2023 - stav 8.3.2023

Na základě velmi četných upozornění od Vás na to, že OZP Vám neproplatila péči za leden 2023 a že některé její pobočky podmiňovaly platbu podpisem úhradového dodatku, který ale sama OZP nezačala rozesílat, proběhlo 7.3.2023 jednání Dr. Jojka s generálním ředitelem OZP.

Výsledkem tohoto  jednání je to, že  8.3.2023 ráno byl Dr. Jojko generálním ředitelem OZP ujištěn, že

- mimo 53 AS mají všichni ti AS, kteří fakturovali svou péči za leden 2023, své faktury proplaceny.

- situace byla vyvolaná poruchou  softwaru a již by se neměla opakovat, a to ani v případě plateb za únor 2023.

- úhradové dodatky jsou již v současné době rozesílány.

 

K výše uvedenému doplňujeme:

Sami dle informací od řady z Vás máme přehled, že během dne 7.3.2023 valné většině z Vás  skutečně dorazily peníze na účet.

Pokud Vám OZP stále dluží bez zdůvodnění peníze za leden 2023 nebo zaregistrujete zpoždění plateb za únor 2023, napište nám na adresu sasp@sasp.cz. 

Vůči dodatkům OZP postupujte v duchu našeho doporučení v článku "Co dělat...." na našem webu.

 

Zároveň upozorňujeme, že případné podmiňování plateb za Vaši péči o pojištěnce kterékoli ZP (včetně OZP) podpisem úhradového dodatku by bylo v rozporu se smlouvou mezi Vámi a příslušnou ZP. Pokud nepodepíšete dodatek (z jakéhokoli důvodu), přísluší Vám  platby dle úhradové vyhlášky a Vaší smlouvy s dotčenou ZP.