Dopis poslaný vedení MZ žádající instrukce a pomoc se zajištěním ochranných pomůcek vzhledem k nebezpečí plynoucímu z šíření koronaviru

K rukám

Mgr. et Mgr. Adama Vojtěch, MBA, ministra zdravotnictví ČR,

Prof. MUDr. Romana Prymuly, CSc. Ph.D, náměstka ministra zdravotnictví pro zdravotní péči,

Mgr. Evy Gottvaldové, hlavní hygieničky ČR

 

Vážení,

obracím se na Vás na základě řady mailů od svých kolegů z celé ČR a mediálních zpráv z posledních hodin.

Registrujeme, že se nejspíše v ČR nevyhneme kontaktu s koronavirem a zároveň to, že MZ aktuálně pracuje na zajištění ochranných roušek pro nemocnice.

Vzhledem k probíhající chřipkové epidemii chodí i do našich ordinací pacienti v době probíhajících viróz různého typu, přičemž tíže jejich ostatních onemocnění nám velmi často nedovoluje je nepřijmout, nevyšetřit a nepomoci jim.

TJ. jsme v současné době přinejmenším ve stejné riziku jako nemocniční lékaři, ale i jako  lékaři ostatních oborů pracující v ambulancích.

Věříme tedy, že i my jsme skupinou, která v tomto zaslouží pomoc MZ, resp. že je i v zájmu MZ, potažmo státu, aby ambulantní péče v ČR kvůli této infekci nezkolabovala.

Žádáme tedy o jasné instrukce, jak mají naši členové přesně postupovat, pokud pojmou podezření, že k nim přišel pacient nakažený koronavirem  a také maximální pomoc a součinnost s obstaráním ochranných pomůcek  pro nás i náš personál včetně těch typů roušek či repsirátoprů, které se ukazují jako účinné.

Prosíme, zohledněte, že ochranné pomůcky i roušky jsou klasickými obchodními cestami t.č. zcela nedostupné.

Věřím, že se mnou souhlasíte, že vše výše napsané platí, a proto si dovolím předem poděkovat jak za odpověď, tak za pomoc.

S pozdravem

MUDr. Zorjan Jojko, předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR.