Dohoda o nové rámcové smlouvě pro segment AS

Jsme rádi, že jsme v textu dohody ubránili původní strukturu smlouvy a že se nám do ní podařilo prosadit formulaci o nedoktnutelnosti stávajících smluv v otázce doby jejich platnosti (čl. 6).

Pro ty poskytovatele, kteří nemají smlouvu na dobu neurčitou, jsme vyjednali lhůtu, v níž mohou s dostatečným předstihem před koncem stávající smlouvy jednat s pojišťovnou o pokračování smluvního vztahu (čl. 3, odst. 1 c).

Věříme, že MZ naši dohodu beze změn překlopí do své vyhlášky a že tedy bude platit, že se bude týkat hlavně nových smluvních vztahů, t.j. že drtivá většina našeho segmentu se jí nebude muset zabývat.

Dohoda o rámcové smlouvě:

/files/files_editor_uploads/ramcova_smlouva2018_dohoda_pro_as.pdf