Dobrá zpráva pro ambulantní specialisty pracující ve smluvním vztahu s VZP a ČPZP (Aktualizace k 5.11.2019),

V tomto článku (verze z 30.8.2019 a později 20.9.2019) jsme Vás informovali o vstřícném kroku VZP, která se po sérii jednání s námi rozhodla uvolnit skoro 1 miliardu Kč směrem k ambulantním specialistům, a to k tak, že navýšila jejich reálnou hodnotu bodu   na úroveň minimálně 1,- Kč za oba roky 2018 a 2019, přičemž tento přepočet bude zároveň započítán do referenčních hodnot (PUROo) pro další roky.

VZP již rozeslala příslušné dodatky, které jsou dvou typů -  liší se podle toho, jestli AS měl či neměl v roce 2018 reálnou hodnotu bodu nižší než 1,- Kč. Pokud ji měl nižší, dostal příslib doplatku za rok 2018 na úroveň 1,- Kč a zároveň příslib doplatku na úroveň hodnoty bodu 1,- Kč za rok 2019. Pokud měl v roce 2018 reálnou hodnotu rovnu nebo vyšší než 1,- Kč, dostal dodatek jen s příslibem týkajícím se roku 2019. Oba typy dodatků pak  obsahují ustanovení o tom, že případné navýšení úhrady se promítne do referenčních dat (PUROo) let následujících. Lhůty na podpis dodatku VZP jsou dvě. Část z nás má 15.10.2019, část 15.11.2019.

Tuto inciativu vedení VZP jsme uvítali. Koneckonců problém významného rozdílu reálné hodnoty bodu proti té "vyhláškové" nejen u VZP u naprosté většiny z nás bylo jedním z velkých témat, o nichž jsme jednali a které jsme se snažili napravit  v rámci DŘ o úhradách na rok 2020.

Mimo to jsme se stejným problémem oslovili i všechny ostatní zdravotní pojišťovny.

K dnešnímu dni máme reakci čtyřech z nich. ZPŠ a RBP krok analogický postupu VZP odmítly, vedení OZP nám napsalo, že plánuje vlastní systém, který půjde stejným směrem, zatím ale nespecifikovalo, jaký bude.

4.11.2019 jsme dostali informaci od ČPZP, že tato všem svým smluvním partnerům, kteří s ní mají podepsaný úhradový dodatek pro rok 2019  a dle současného vývoje jejich úhrad jim bude vycházet, že je jejich reálná hodnota menší než 1,- Kč, také platby dorovná na tuto úroveň. Dodatky v tomto smyslu s lhůtou podpisu 30.11.2019 začne ČPZ rozesílat v nejbližších dnech.

Jakmile budeme mít další zprávy, resp. výsledky našich jednání,  ihned je zde zveřejníme.

 

Ještě poznámka - jak si vypočítáte svou Reálnou hodnotu bodu u každé pojišťovny?

Svou reálnou hodnotu bodu např. u VZP např. pro rok 2018 zjistíte tak, že celkovou úhradu (po odečtu úhrady za ZÚLP a ZÚM) vydělíte počtem Vámi vykázaných a VZP uznaných bodů. Nejedná se tedy o hodnotu, kterou máte uvedenu v úhradovém dodatku, která ale do výpočtu úhrad vstupuje úplně na začátku.