Bulletin

Bulletin 3/2000
Sdružení Smluvních lékařů ZP ČR
Informační zpravodaj pro ambulantní specialisty www.ssl.cz
Distribuci a tisk sponzoruje firma Glaxo - Welcome.


Vážení kolegové,
již potřetí od začátku roku se vám dostává do ruky Bulletin Sdružení smluvních lékařů ZP ČR, abychom vás mohli informovat o všech událostech, které nás, ambulantní specialisty, zajímají. Pevně věříme, že II. pololetí 2000 bude o něco lepší než období minulé, kdy jsme byli velmi výrazně poškozeni, a že dohoda, kterou jsme uzavřeli s VZP a ostatními pojišťovnami, zajistí o něco lepší existenci našich praxí. Žijeme bohužel v zemi, kde právní rámec, který vytváří prostor pro naši práci, je pro nás nepříznivý a neodráží naši dobu. Zdá se, že našim spoluobčanům - pacientům vyhovuje. Vždyť mají právo na "bezplatnou" zdravotní péči v celém rozsahu. Na naší straně jsou jen povinnosti. Bohužel, ani naši kolegové, lékaři - poslanci či lékaři - ministři, kterých nebylo v minulém období málo, pro nás mnoho neudělali. Je tedy jen na nás, abychom ukázali, že nic není zadarmo (a co je zadarmo, také za nic nestojí) a že není možné, aby si společnost stále vymáhala lacinou práci lékaře.
Máme dvě možnosti. Jednak různé formy občanské neposlušnosti, nezdá se však zatím, že by byla tato metoda účinná a hlavně pro ambulantního specialistu vhodná, protože málokdo si může dovolit zavřít svou ordinaci a nevydělávat alespoň to, co vydělává. Anebo systematický tlak, lobování a dohodování. SSL volí tuto cestu a pevně věří, že dokážeme soustředit svůj tlak a vymoci si ocenění, jaké si naše práce zaslouží.
Základním problémem nás, ambulantních specialistů, je stále velká roztříštěnost. Pokud nebudeme vystupovat navenek jednotně, budeme pro ostatní jen slabá skupina poskytovatelů, kterou je možno úspěšně vytunelovat třeba tím, že jejich 8% se poskytne "silnějším" nemocnicím tak, jako to dopadlo v minulém pololetí!


Nový sazebník
Jistě neuniklo vaší pozornosti, že od 1.července 2000 vstoupila v platnost novela sazebníku výkonů. Možná ale některým uniklo, že v § 6.- nositelé výkonů - je poslední větička, jejíž text neprošel dohodovacím řízením, ale která by mohla mít dramatický dopad na existenci řady praxí ambulantních specialistů s atestací I. stupně.
celý článek

Prodloužení smlouvy s VZP na 5 let
VZP prodloužila smlouvy s ambulantními specialisty do roku 2005 - tedy o 5 let. Je to určitě dobrá zpráva a dílčí úspěch. SSL však bude i nadále bojovat o smlouvu na dobu neurčitou, která by mohla být vypovězena jen z předem stanovených důvodů.

Dodatek ke smlouvě na druhé pololetí
Jistě neuniklo vaší pozornosti, že při podepisování dodatku na druhé pololetí 2000 byly zvýhodněny některé vyjmenované obory, kterým pojišťovny nestanovily tzv.maximální úhradu, kterou jsou ochotny zaplatit.
celý článek

Sjezd SSL
Dne 10.6.2000 se konal v hotelu Pyramida v Praze sjezd Sdružení smluvních lékařů ZP ČR. Jako hosté se ho zúčastnili president české lékařské komory, zástupci pojišťoven a Ministerstva zdravotnictví. Základním bodem sjezdu byla zpráva o činnosti Rady SSL a zpráva z jednotlivých dohodovacích řízení.
celý článek

Vedení lékařské dokumentace
SSL v souvislosti s uzákoněním platnosti digitálního podpisu usiluje o prosazení rovnosti a vzájemné zastupitelnosti faximilní( papírové) a digitální( počítačové) formy při vedení ambulantní zdravotnické dokumentace.
celý článek

Informujte své kolegy, ambulantní specialisty, o činnosti SSL
Na listopadovém sjezdu SSL byla zvolena nová rada SSL, která pracuje v tomto složení: předseda : MUDr. Pavel Tautermann, členi:MUDr. Berka Lubomír,MUDr. Holanová Marta,MUDr. Juliš Ivan,MUDr. Horčička Lukáš,MUDr. Jojko Zorjan,MUDr.Knajfl Ladislav,MUDr.Potoček Vladimír,MUDr.Nedělka Jiří,Doc.MUDr. Hanuš Miroslav Csc.,MUDr.Chlebovský Robert,MUDr.Vydrová Jitka,MUDr.Jelínková Ludmila,MUDr.Vaněk Jaroslav,revizní komise:MUDr.Kopecký Ivan,MUDr.Rušavá Ivana,MUDr.Zahrádka Jiří.

Kontaktní adresa SSL-přihlášky, informace, kontakty-SSL ZP ČR,Praha 9, U Elektry 82, telefon 02/66311382, fax 02/66311382, e-mail sslzpcr@mbox.vo.cz nebo kontakt@ssl.cz

Členský příspěvek na rok je 1000Kč .Číslo účtu: 280454399 / 0800 Variabilní symbol : rodné číslo konstantní symbol : 0308

Nezapomeňte členský příspěvek zaplatit, bez peněz by bylo, bohužel, naše sdružení bezzubé.

Podrobné zprávy o činnosti SSL najdete na našich internetových stránkách.