Aktualizace rubriky Program akcí

Dohodovací jednání cenová na I.pololetí 2001

6.9.2000
Program: předběžné jednání zástupců segmentu ambulantní specializované péče
organizační věci skupiny
přípravná fáze dohodovacího řízení o hodnotách bodu a výši úhrad
zdravotní péče pro I. pololetí 2001
místo : Centromed , Praha 4
začátek : 18 oo hod

18.9.2000
Program: vyladění stanovisek poskytovatelů před jednáním s pojištovnami
Místo: Centromed, Praha 4
Začátek: 19oo hod

20.9.2000
Program: společné jednání se zástupci pojišťoven
Místo: Centromed. Praha 4
Začátek: 18 oo hod