Způsob úhrady výkonů interny v roce 2013 od VZP, který zabrání nežádoucímu poklesu úhrad poskytovatelům tohoto oboru.

Dne 27.1.2014 bylo završeno naše skoro roční (od jednání na MZ 27.2.2013 – zápis z něj je na našem, webu pod datem 10.4.2013) úsilí o pomoc interně u VZP. Tento den schválila správní rada VZP způsob, podle jakého budou poskytovatelé odb. 101 hrazeni. Jejich konečná úhrada bude dána násobkem počtu unikátních pojištěnců v roce 2013, průměrné úhrady na jednoho pojištěnce v roce 2011 a koeficientu 0,98. Konečná podoba dohody vznikla s podporou ČLK, za což děkujeme. Nám se na poslední chvíli podařilo dojednat navýšení limitu, podle něhož se tento systém pomoci bude týkat poskytovatelů, kteří mají u VZP roční obrat do 3 mil. Kč ročně (nikoli 2 mil. Kč jak dohodla ČLK). Správní Radě i ostatnímu vedení VZP i touto cestou děkujeme za vstřícnost. O výsledcích jednání s dalšími ZP Vás budeme průběžně informovat.