Zápis z jednání Rady SAS

Účast: viz prezenční listina

 

 

Rada bere na vědomí informaci:

 

1.      o vývoji jednání vycházejících ze závěrů setkání s řediteli ZP na MZ 27.2.2013 o zlepšení úhradových parametrů v roce 2013  všem postiženým oborům, zejména  interního lékařství. Před 10 dny schválila definitivní podobu pomoci VZP (informace o tom je na našem webu a byla i distribuována členům v dopisech), ještě předtím slíbila ZPMV, že výkony internistů v roce 2011 i 2013 bude počítat podle Seznamu výkonů platného před začátkem roku 2013. VoZP a RBP budou čekat na odvolání jednotlivých poskytovatelů, která budou řešit individuálně. S ostatními ZP dále jednáme.

 

2.      o  úhradách naší práce v roce 2014. Vyhláška MZ (428/13 Sb.) vyšla 23.12.2013. Vzhledem k tomu, že neobsahovala proti návrhu, který nám byl zaslán v rámci připomínkového řízení, žádné zásadní zlepšení, jsme v duchu našich prosincových slibů rozeslali všem AS výzvu, aby vyhláškovou variantu dodatku od ZP, dostanou-li jej, nepodepisovali. Na základě jednání se všemi ZP o jejich úhradových dodatcích se nám podařilo u všech získat navýšení hodnoty bodu (většinou 1,03, u některých i 1,04 Kč) a zlepšení regulačních pravidel. Kompletní informace k tomuto tématu jsou průběžně umísťovány a aktualizovány na našem webu. K dnešnímu dni jsou tam i vzorové dodatky OZP, ČPZP, ZPŠ a ZPMV.

 

3.      informaci o kladném ohlasu členské základny na výsledky jednání zástupců SAS o úhradových dodatcích. Zejména je významně  pozitivně ceněno dosažení navýšení hodnoty bodu.

 

4.      o způsobu, jakým chce nově vedení VZP pozitivně motivovat lékaře, kteří budou alespoň z 50% předepisovat v ATC skupinách léky z tzv. Pozitivního listu. VZP plánuje každému poskytovateli vytvořit jakýsi virtuální účet, na němž bude mít „uloženo“ 25% z preskripcí ušetřené částky. Tuto bude smět využít v rámci předpisu léků dalším pacientům. Navržený režim považujeme za vhodný zejména u těch poskytovatelů, kterým přibývají komplikovaní a tedy dražší pacienti, vyzýváme ale k opatrnosti v rámci možného až přílišného  snížení referenčních hodnot do budoucna.

 

5.      o vysvětlení indikací  výkonů 11024 a 11025, jaké jsme dostali od MZ. Dopis z MZ je v kompletní podobě přístupný na našem webu.

 

6.      o stavu projednávání další možné novely Seznamu výkonů. Poslední jednání příslušné pracovní skupiny na MZ proběhlo ještě před uvedením nového ministra zdravotnictví do funkce, proto zatím není jasné, jaký bude jeho postoj ke kultivaci SZV a dalším s tím souvisejícím jednáním. V současné době je připraveno vydání další , ale ještě vzhledem k probíhající „kultivaci“ zatím neúplné  novely SZV v nejbližších dvou měsících. Ta by po připomínkách do 1.7. 2014 by měla platit od 1.1.2015. Zatím mají chybět chirurgické obory. Na dokončení kultivace se má pracovat celý další rok tak, aby celá mohla platit od 1.1.2016.

 

 

7.      informaci o dalším vývoji jednání v rámci E.A.N.A.

 

Rada SAS:

 

a)     souhlasí s tím, že Dr. Šťastný v rámci studia MBA užije ve své diplomové  práci jen ty informace o akreditačním systému ASAC, které byly již zveřejněny na volně dostupném webu nebo v rámci již dosud realizovaných veřejných prezentací.“ Zároveň souhlasí s tím, aby Dr. Jojko byl oponentem této práce.

 

b)     schvaluje nákup notebooku pro sekretariát v celkovém nákladu včetně softwaru do 20 tisíc. Kč.

 

Příští jednání Rady SAS:  6.3., 10.4., 15.5., 12.6.2014.

 

Zapsal a předsedajícím byl Dr. Jojko.