Zápis z jednání Rady SAS

Rada SAS

6.3.2014 od 17.00 do 19.45 hod.  

Účast: viz prezenční listina

 

 

Rada bere na vědomí informaci:

 

1.      o vývoji jednání vycházejících ze závěrů setkání s řediteli ZP na MZ 27.2.2013 o zlepšení úhradových parametrů v roce 2013  všem postiženým oborům, zejména  interního lékařství.

Systém, jakým k věci budou přistupovat jednotlivé ZP:

-          VZP nakonec  základě  dohody mezi ing. Kabátkem a MUDr. Kubkem – viz náš web.

-          VoZP – chce toto vypořádávat individuálně na základě odvolání jednotlivých poskytovatelů v rámci konečného vyúčtování za rok 2013

-          ČPZP – jednání nejsou uzavřena (čeká se na konečná čísla za rok 2013).

-          OZP – užila jiný způsob úhrady a u ní proto nedošlo k poklesům tržeb internistů. Přesto její vedení deklarovalo zabývat se individuálně každou žádostí, která se  bude tohoto problému týkat.

-          ZPŠ – jednání nejsou uzavřena.

-          ZPMV – bude výkony internistů v roce 2013 i jeho referenční období kalkulovat podle SZV platného do konce roku 2012.

-          RBP - chce toto vypořádávat individuálně na základě odvolání jednotlivých poskytovatelů v rámci konečného vyúčtování za rok 2013.

 

2.      o  úhradách naší práce v roce 2014. Vyhláška MZ (428/13 Sb.) vyšla 23.12.2013. Na základě jednání se všemi ZP o jejich úhradových dodatcích se nám podařilo u všech získat navýšení hodnoty bodu (většinou 1,03, u některých i 1,04 Kč) a zlepšení regulačních pravidel. Kompletní informace k tomuto tématu jsou průběžně umísťovány a aktualizovány na našem webu. K dnešnímu dni jsou tam i vzorové dodatky všech ZP. Průběžně doplňujeme technické informace, jako např. ty, jež se týkají  získání referenčních dat od VZP a ZPMV. Novinkou je také nová dohoda mezi MUDr. Kubkem a ing. Kabátkem, dle níž bude VZP v roce 2014 kalkulovat v plné hodnotě i  50% těch, které měly v roce 2012 cenu jen 30 haléřů.

 

3.      o stavu projednávání další možné novely Seznamu výkonů.

 

4.      informaci o dalším vývoji jednání v rámci E.A.N.A. O platbě ročního členského příspěvku a eventuálním delegování zástupce SASu na jarní jednání v Lucemburku bude rozhodnuto hlasováním per rollam.

 

5.      Informaci o novém systému hodnocení bolestného, který vznikl v rámci nového Občanského zákoníku.

Nový občanský zákoník zrušil s platností od 1.1.2014 vyhlášku č.440/2001 Sb.o bolestném a ztíženém společenském uplatnění v plném rozsahu bez náhrady.

 

Obsah této vyhlášky je nahrazen dvěma paragrafy:

-          par.2958: Při ublížení na zdraví odčiní škůdce újmu poškozeného peněžitou náhradou vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy, vznikla-li poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti poškozeného, nahradí mu škůdce i ztížení společenského uplatnění. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti.

-          par.2955: Nelze - li výši náhrady škody přesně určit, určí ji podle spravedlivého uvážení jednotlivých okolností soud.

 

V současné době se vypracovává jakýsi metodický návod pro posuzování bolestného, ale ještě zdaleka není připraven k použití.

 

Z tohoto důvodů upozorňujeme lékaře, kteří vypracovávají posudky hodnocení bolesti, že u úrazů  vzniklých po 1.1.2014 již nelze postupovat podle vyhlášky č. 440/2001 Sb. Jakékoliv stanovení bodových hodnot je třeba odmítnout a pouze popsat vhodnou formou úraz a jeho závažnost (forma není stanovena).

Tento popis  by měl být takový, aby ho pochopil i medicinský laik (např. soudce).

 

Ztížení společenského uplatnění se bude hodnotit zcela jinak než dosud podle Mezinárodní klasifikace újem na zdraví.

 

Rada SAS:

 

a)     Vzhledem k podezření, že VoZP počítá předběžné úhrady jinak, než je zadáno dle úhradové vyhlášky na rok 2014, pověřuje Dr. Duřpektovou tím, aby získala od této ZP systém výpočtu těchto předběžných úhrad. Po jeho posouzení zvážíme další kroky.

 

b)     schvaluje plán rozvoje systému ASAC v podobě navržené Dr. Šťastným. Pověřuje jej zpracováním harmonogramu plného zfunkčnění virtuální polikliniky.

 

c)     souhlasí s odpuštěním ročního členského příspěvku Dr. Závorové na rok 2014 s tím, že jí nebude poskytnuto přístupové heslo na web SASu.

 

Příští jednání Rady SAS:  10.4., 15.5., 12.6.2014.

 

Zapsal a předsedajícím byl Dr. Jojko.