Zápis z jednání Rady SAS 11.5.2017

Kompletní text zápisu: /files/files_editor_uploads/rada_sas_11052017.pdf