Zápis z jednání Rady SAS 11.1.2018

Kompletní text zápisu: /files/files_editor_uploads/rada_sas_11012018.pdf