Základní pravidla úhradové vyhlášky MZ pro rok 2020 platící pro AS a vzorové texty dodatků od jednotlivých ZP (stav k 31.10.2019)

Základní pravidla úhradové vyhlášky MZ pro rok 2020 platící pro AS:

/files/files_editor_uploads/zakladni_rysy_prilohy_c3_pro_as_2020.pdf

 

Odkaz na Sbírku zákonů, kde tuto vyhlášku najdete pod datem 29.10.2019_

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Vzorové dodatky:

1) VZP

Dodatek zatím není k dispozici.

 

2) VoZP

Dodatek zatím není k dispozici.

 

3) ČPZP

Dodatek zatím není k dispozici.

 

4) OZP

Dodatek zatím není k dispozici.

 

5) ZPŠ

Dodatek zatím není k dispozici.

 

6) ZPMV

Dodatek zatím není k dispozici.

 

7) RBP

Dodatek zatím není k dispozici.