VZP začala rozesílat AS vyúčtování péče za rok 2017

Vážený pane předsedo,

z pověření Ing. Jiřího Mrázka, MBA, ředitele OÚZP VZP ČR, si Vás dovoluji informovat, že jsme zahájili rozesílání vyúčtování hrazených zdravotních služeb za období financování 2017 smluvním partnerům VZP ČR z vašeho segmentu.

Při této příležitosti bychom chtěli připomenout novinku, že většina našich partnerů využívajících ke komunikaci s VZP ČR aplikaci VZP Point nalezne své vyúčtování právě ve schránce na VZP Point. Bližší informace o této skutečnosti byly zveřejněny v aktualitách na internetových stránkách VZP ČR pod tímto odkazem https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/nove-funkcionality-vzp-pointu.

Závěrem bych Vás požádala o laskavé sdílení tohoto oznámení s poskytovateli v rámci segmentu.

S pozdravem

MUDr. Ludmila Macháčková

Vedoucí oddělení ambulantních zdravotnických zařízení

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR

www.vzp.cz | Sledujte nás nově na facebook.com/vzpcr