Vzor stížnosti k ÚOOÚ

N á v r h

 

                                                                                              V ….      dne ….      2014.

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

---------------------------------------------

Věc: Stížnost na neodůvodněné zveřejnění osobních údajů

 

            Podávám stížnost týkající se  Všeobecné zdravotní pojišťovny se sídlem  v Praze 3, Orlická č.2020/4, která bez mého vědomí nebo souhlasu uveřejnila mezi svými všeobecně dostupnými  údaji na své webové stránce  úplné číslo mého bankovního účtu.

             O tom, že se jedná o číslo mého bankovního účtu, není pochyb, neboť to bylo uvedeno mezi údaji, které se týkají mé činnosti jako ……………………..lékaře

(alt. mého zdravotnického zařízení …..).

            Uvedený ekonomický údaj je jistě mým osobním údajem a vedle ochrany, kterou mu poskytuje  zákon č.  101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, je jeho zveřejnění  také porušením bankovního tajemství.

            Z uvedených důvodů žádám, aby Úřad pro ochranu osobních údajů uložil Všeobecné zdravotní pojišťovně, aby číslo mého bankovního účtu ihned vyřadila ze všech svých  veřejných  a veřejně dostupných seznamů.

            Současně si vyhražuji možnost uplatnit náhradu škody, pokud by mně  v této souvislosti škoda vznikla.

                                               S pozdravem

 

                                                                                  ……………………………………..

                                                                                             podpis

                                                                                                                                            

                                                                   ADRESA TOHO KDO PODÁVÁ STÍŽNOST                                                                                                                                                       

 

 

 

Při vyplňování  této  stížnosti doporučuji konkretizovat, kde údaj, na jehož zveřejnění  byla podána stížnost, byl publikován.