Vzhledem k Vaši četným dotazům Vám v příloze dáváme na vědomí, jak fakturovat ZP za leden 2014, t.j. v době, kdy ještě nemáte jednotlivé úhradové dodatky

Jak postupovat při fakturaci za leden 2014?

 

     Je 30.1.2014, tj. den před konce ledna, přičemž žádná ZP zatím nerozeslala návrh úhradového dodatku, aby mohli AS v klidu fakturovat.

 

     Podle našich informací většina ZP práce na dodatcích finalizuje, tj. lze je čekat každým dnem. Pokud ale spěcháte, vězte, že obecně platí, že měsíční předběžná platba může mít dvě podoby:

 

-         všechny provedené body prostě vykážete ZP (v tom smyslu chystá dodatky většina ZP).

-         1/12 definitivní úhrady za rok 2012.

 

TJ. jedním z těchto režimů fakturu vytvořte. Jen počítejte s tím, že výše platby od ZP bude následně odpovídat úhradovému dodatku, který Vám v první fázi ZP nabídne a který  eventuálně budete akceptovat.

 

     Vámi vykázané výkony by pak měly být oceněny touto hodnotou bodu:

 

1.      u VZP (111)

-          poskytovatel, jehož všichni nositelé výkonů mají diplom celoživotního vzdělávání (CŽV) ČLK, mohou své body ocenit hodnotou 1,04 Kč, ostatní 1,03 Kč.

 

2.      u všech ostatní ZP kromě VoZP (201).

-          všichni plošně 1,03 Kč.

 

3.      U VoZP (201)

-          všichni plošně hodnotu 1,02 Kč.

I tato ZP nám v dodatku nabídne možnost navýšení hodnoty bodu i na až 1,04, bude to ale nejspíše podmíněno splněním určitých podmínek během roku 2014. O upřesnění těch podmínek ještě jednáme.

 

   Jak jistě registrujete, podařilo se nám pro Vás u všech ZP vyjednat vyšší hodnotu bodu, než je ve vyhlášce MZ.

   A není to zdaleka jediné zlepšení, které Vám budou po jednání s námi skoro všechny ZP nabízet.

   Bližší informace získáte v článku věnované úhradám na www.sasp.cz, který, jak se vyvíjejí jednání, průběžně aktualizujeme.

 

MUDr. Zorjan Jojko, předseda SAS ČR.