Výzva ambulantním specialistům nepodepisovat úhradové dodatky od zdravotních pojišťoven,

Kompletní znění celé výzvy včetně zdůvodnění najdete zde: /files/files_editor_uploads/rada_sas_vyzva_as_nepodepisovat_dodatky_dle_uhrvyhlmz_25102015.pdf