Vyhláška MZ vydaná v souvislosti se zavedením povinnosti předepisovat léky (jen) elektronicky

Kompletní text příslušné vyhlášky MZ: /files/files_editor_uploads/vyhlaska_mz_k_povinne_e_preskripci.pdf