Veřejná výzva prezidentu České lékařské komory,

Text výzvy: /files/files_editor_uploads/vyzva_prezidentu_clk_29102019.pdf