Stav ASACu

Otevřený dopis ambulantním specialistům a jejich sdružením

                                  

                                                                                  V Praze dne 19. března 2013

Vážené kolegyně,

Vážení kolegové,

 

     dovoluji si Vás tímto dopisem seznámit s dalšími skutečnostmi, které se týkají Systému uznávání kvality specializované ambulantní péče - (The system of Acreditations Of the Specialised Ambulatory Outpatient`s Care - ASAC) a také projektu tak zvané „virtuální polikliniky“.

     Nejdříve trochu historie: Sdružení ambulantních specialistů (SAS) rozhodlo roku 2006 o vytvoření systému akreditace s cílem ohodnotit efektivitu a provoz zdravotnických zařízení.

     Filozofií projektu nebylo přímé hodnocení poskytování péče, tedy zda-li je péče poskytována lege artis („vertikální způsob hodnocení“), ale přístupnost služeb zdravotnických zařízení pacientům („horizontální způsob hodnocení“); hodnotí se tedy především ty parametry poskytování zdravotní péče, které jsou společné drtivé většině ambulancí poskytujících specializovanou ambulantní péči.

     Řadu z Vás jistě napadne otázka, proč systém ASAC hodnotí specializované ambulance „horizontálním“ způsobem a nesoustřeďuje se primárně na hodnocení péče „lege artis“; odpověď na tuto otázku je dvojího typu:

1)       V podstatě neexistuje takový akreditační systém, který by byl schopen péči „lege artis“ hodnotit objektivně; vždy je tato objektivita jen relativní, a tedy málo měřitelná.

 

2)       „Vertikální způsob“ hodnocení by měl spadat spíše do kompetence odborných společností.

     Nelze ovšem vyloučit, že v průběhu kultivace systému ASAC dojde k určitému propojení „horizontálního“ a „vertikálního“ způsobu hodnocení.

     Od dubna 2012 připravuje ministerstvo zdravotnictví, na základě pověření daného novým „zákonem o zdravotních službách“, systémy hodnocení kvality zdravotní péče – a systém ASAC, zastřešený institucí ASAC zdravotní o.p.s. usiluje o začlenění mezi akreditační systémy hodnotící kvalitu ambulantní specializované péče.

 

 

 

Proč usilujeme o začlenění ASAC mezi akreditační systémy:

I.                    Protože se domníváme, že je výhodnější a přínosnější, abychom prostřednictvím nezávislé, ale námi zřízené instituce akreditovali „sami sebe“ na základě takových parametrů, o kterých víme, že jsou objektivní a potřebné.

 

II.                   Abychom vyloučili možnost, že bude specializované ambulance akreditovat takový subjekt, který by do hodnocení vnesl nepotřebné a subjektivní parametry – popřípadě i takové, které by nahrávaly zájmům rozpínajících se zdravotnických řetězců.

     Zastřešení ASAC systému do ASAC zdravotní o.p.s. bylo nezbytné z hlediska právního – samotný SAS dle nového zákona o zdravotních službách udělovat akreditace nesmí.

     Doprovodným projektem při získání akreditace v systému ASAC je tedy i možnost jednotlivých ambulancí vstoupit do projektu „virtuální polikliniky“ – ASAC AMBULANCE. Tento projekt praktickým způsobem sdružuje akreditovaná zdravotnická zařízení v databázový web a poskytuje prostor pro prezentaci, vzájemnou odbornou komunikaci a také informaci pro pacienty o ambulantní péči ve svém okolí.

     „Virtuální polikliniku“ můžeme dokonce chápat i jako jakýsi „řetězec samostatných právních subjektů“, jejichž společnou vlastností je akreditace ASAC. Za jistých okolností může být takováto pospolitost i docela úspěšná a mohla by konkurovat i řetězcům stávajícím.

     Systém ASAC by se tedy mohl do značné míry stát obranou proti monopolizaci českého zdravotnictví.

     Koncem roku 2011 byl spuštěn „pilotní projekt ASAC“, jehož se dobrovolně zúčastnilo téměř 400 soukromých specializovaných ambulancí. Tyto ambulance, pokud splnily podmínky, obdržely „akreditační listinu“ a měly možnost zapojit se do systému „ASAC ambulance“.

     Zdravotnická zařízení s akreditací ASAC by měla poskytovat osobnější přístup ke klientovi, odbornost na vysoké úrovni a pravé partnerství ve zdravotní péči.

Motto „virtuální polikliniky“ by mohlo znít následovně:

Potřebujete-li ambulantního specialistu, využijte lékařů ASAC-ambulance, kteří jsou připraveni zajistit praktickou a rychlou zdravotní péči.

   

 

 

 

 Aktuální situace v přípravě na zavedení systému ASAC a dopracování „virtuální polikliniky“ je následující:

     Na základě výsledků pilotního projektu – a na základě dalších materiálů byl zpracován materiál, který metodiku ASAC zpřesňuje, který je detailnější, a který také definuje práva a povinnosti jednotlivých subjektů tohoto systému.

     Nyní se čeká na vyhlášku ministerstva zdravotnictví o kvalitě ambulantní zdravotní péče, již existující materiál se rychle dopracuje tak, aby této vyhlášce vyhovoval a následně se budeme snažit, aby byl ministerstvem akceptován.

     Vážené kolegyně, vážení kolegové, projekt ASAC neusnul, čeká se jen na „zelenou“, aby byl naplno spuštěn. Doufáme, že se tak stane ještě v tomto roce.

     S pozdravem

                                             

MUDr. Jan Šťastný

předseda akreditační komise ASAC