Stanovisko Rady SAS ke Koncepci primární péče

Stanovisko Rady SAS:

/files/files_editor_uploads/rada_sas_stanovisko_ke_koncepci_primarni_pece_def.pdf

 

Koncepce primární péče vypracovaná SPL a SVL, k níž se v našem stanovisku vyjadřujeme:

/files/files_editor_uploads/koncepce_zmen_primarni_pece_v_cr_spl_leden2018_zkracena_verze.pdf

 

Příloha č. 1 této Koncepce:

/files/files_editor_uploads/priloha_c_1_koncepce_oboru_vpl_spl_leden2018.pdf