Stanovisko Rady SAS k vyjádření MUDr. Vladimíra Dvořáka z pozice předsedy Rady poskytovatelů

Text stanoviska Rady SAS:

/files/files_editor_uploads/reakce_rady_sas_na_vyjadreni_mudrdvoraka_pro_mt_08022018.pdf