Stanovisko Koalice soukromých lékařů k návrhu zákona o neziskových zdravotnických zařízeních

Stanovisko KSL najdete zde: /files/files_editor_uploads/ksl_stanovisko_k_navrhu_zakona_o_neziskovych_zz_14102015.pdf