Prohlášení Koalice soukromých lékařů k záměru zveřejňovat smlouvy mezi poskytovateli a zdravotními pojišťovnami

Koalice soukromých lékařů

Slavojova 22, 128 00 Praha 2, telefon: 234 709 631, fax: 234 709 616,

e-mail: sladkovska@dent.cz

 

 

 

 

V Praze dne 16. 4. 2014

 

 

 

 

Prohlášení Koalice soukromých lékařů ke zveřejňování smluv

zdravotních pojišťoven s poskytovateli zdravotní péče

 

 

Koalice soukromých lékařů (KSL) se na svém řádném jednání 15. 4. 2014 dohodla, že členům v ní zastoupených organizací nedoporučí souhlasit se zveřejněním textů smluv mezi nimi 
a zdravotními pojišťovnami.

 

KSL  je toho názoru, že by takový krok nepřinesl nic pozitivního, neušetřil by žádné finanční prostředky a nepomohl by ani v boji s korupcí, jen by ohrozil dotčené poskytovatele.

 

 

Za Koalici soukromých lékařů:

MUDr. Milan Kudyn, místopředseda Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR,

MUDr. Pavel Chrz, prezident České stomatologické komory

MUDr. Václav Šmatlák, předseda Sdružení praktických lékařů ČR

MUDr. Zorjan Jojko, předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR

MUDr. Vladimír Dvořák, předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR