Prohlášení Koalice soukromých lékařů k současné situaci ve zdravotnictví

Koalice soukromých lékařů

Slavojova 22, 128 00 Praha 2, telefon: 234 709 631, fax: 234 709 616,

e-mail: sladkovska@dent.cz

 

 

 

V Praze dne 23. 4. 2014

 

 

Prohlášení Koalice soukromých lékařů

k situaci ve zdravotnictví v ČR

 

 

Koalice soukromých lékařů (KSL) na svém pravidelném jednání 15. 4. 2014 zhodnotila vývoj situace ve zdravotnictví od ustanovení nové vlády ČR po posledních parlamentních volbách.

 

KSL se pozastavuje nad tím, že nový ministr zdravotnictví, MUDr. Svatopluk Němeček, MBA

 

-            zatím nijak nereagoval na opakované žádosti o schůzky s KSL jako celku 
i jednotlivých v KSL zastoupených organizací a to ačkoli některé z nich jsme odeslali prakticky ihned po jeho nástupu do funkce ministra.

 

-            ani jinak nekomunikuje se zástupci ambulantních soukromých lékařů, ačkoli tito zajišťují více než 50% veškeré zdravotní péče. Nekomunikuje nijak s Českou stomatologickou komorou.

 

-            omezuje svou komunikaci se zástupci lékařů na kontakty s Českou lékařskou komorou 
a odbory, ačkoli tyto dvě organizace k tomu nemají v takovém rozsahu mandát.

 

-            proti obecnému trendu v Evropské unii podporuje nárůst procenta finančních prostředků směřujících do nemocnic, čímž relativně znevýhodňuje veškeré, ale zejména soukromé poskytovatele ambulantních zdravotních služeb.

 

-            trvá na rušení regulačních poplatků za návštěvu v ambulancích, ačkoli je z vývoje situace jasné, že stát nemá tč. ani na plnou kompenzaci za výpadek regulačních poplatků za hospitalizaci. Avízovaný objem peněz, kterými má být nahrazen příjem ambulancí po zrušení regulačních poplatků v roce 2015, je podle našich výpočtů jednoznačně nedostatečný.

 

KSL

-            se obává, že výše vyjmenované aktivity ministra zdravotnictví mohou být v krátké době samy o sobě příčinou finanční krize ambulantní zdravotní péče.

 

-            žádá vládu ČR, aby zajistila ve všech vyjmenovaných bodech nápravu.

 

 

Za Koalici soukromých lékařů:

MUDr. Milan Kudyn, místopředseda Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR

 

 

MUDr. Pavel Chrz, prezident České stomatologické komory

 

 

MUDr. Václav Šmatlák, předseda Sdružení praktických lékařů ČR

 

 

 

MUDr. Zorjan Jojko, předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR

 

 

MUDr. Vladimír Dvořák, předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR