Vedení ZPMV nakonec po intenzivním jednání s námi ustoupilo. Tato ZP nebude za rok 2015 uplatňovat v segmentu AS regulační srážky za předpis

Na začátku všeho byl dopis od ZPMV ze dne 5.5.2016, kterým nám ZPMV oznámila, že za rok 2015 regulovat bude:

/files/files_editor_uploads/drcimalova_dopis_k_regulacim_2015.pdf

 

Jenže úhradový dodatek od této ZP obsahuje větu „Pojišťovna vůči Poskytovateli uplatní regulační mechanismy stanovené v části B) Přílohy č. 3 k Vyhlášce MZ č. 324/2014 Sb“.

Konsultovali jsme tedytuto formulaci s několika právníky, kteří se nezávisle na sobě shodli, že protože hned první odstavec části B) přílohy č. 3 úhradové vyhlášky pro rok 2015 obsahuje podmínku, že ZP smí regulovat jen v případě, že poskytovateli do konce dubna 2015 pošle příslušné referenční hodnoty, kterážto podmínka nebyla ze strany ZPMV vůči žádnému AS v celé ČR splněna, ZPMV uplatňovat regulace za předpis léků, zdravotnických prostředků, ZÚM, ZÚLP a indukované péče nesmí.

 

Toto jsme zkoušeli nejdříve vysvětlit vedení ZPMV. Bohužel neúspěšně. Obrátili jsme se tedy s žádostí o pomoc na její správní radu a na MZ.

A vedení MZ nám dalo v tomto dopise za pravdu:

/files/files_editor_uploads/dopis_mz_k_postupu_zpmv_24062016.pdf

 

Kontaktovali jsme se tedy i s tímto dopisem ještě jednou ZPMV a dne 9.6.2016 jsme dostali odpověď, z níž plyne, že vedení ZPMV ustoupilo z původního postoje a příslušné regulační srážky nakonec uplatňovat nebude:

/files/files_editor_uploads/zpmv_dopis_k_regulacim_09062016.pdf

Za Radu SAS MUDr. Zorjan Jojko, předseda.