Oznámení ZPMV

Vážený pane předsedo,

 

z pověření PharmDr. Ivany Cimalové, MBA, ředitelky odboru zdravotnického ZPMV ČR, si Vám dovoluji oznámit postup ZP MV ČR při uplatňování regulačních omezení na léky  + zdravotnické prostředky, ZUMy + ZULPy a vyžádanou péči za rok 2013.

 

Na základě vyhodnocení skutečných nákladů ZP MV ČR v segmentu specializované ambulantní péče v roce 2013 a jejich srovnání s rokem předchozím, lze konstatovat, že se jejich vývoj neodchýlil od své trendové linie, neboť skutečnost roku 2013 činila 103,6 % nákladů roku předchozího.

 

Vzhledem k tomu, že nedošlo k překročení dodatkem určené hranice meziročního nárůstu vyššího než 7,0 %, nebude ZP MV ČR v rámci segmentu ambulantní specializované péče za rok 2013 uplatňovat výše uvedená regulační omezení.

 

Vážený pane předsedo, věřím, že tato informace přispěje k naší další dobré vzájemné spolupráci.

 

 

S pozdravem

 

Mgr. Ing. Petr Vyskočil

Oddělení úhrad zdravotní péče

 

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, držitel ISO 9001

ředitelství Kodaňská  1441/46, 101 00 Praha 10

ústředna: 272 095 111

http://www.zpmvcr.cz

http://www.zdravijakovasen.cz