Otevřený dopis Koalice soukromých lékařů Vládě ČR

Koalice soukromých lékařů

Slavojova 22, 128 00 Praha 2, telefon: 234 709 631, fax: 234 709 616,

e-mail: sladkovska@dent.cz

 

 

 

Otevřený dopis  Koalice soukromých lékařů vládě ČR

k navýšení platby státu za státní pojištěnce

 

 

V Praze dne 3. 6. 2013

 

     Vážený pane premiére,

     Vážené paní ministryně,

     Vážení páni ministři,

 

       obracíme se na Vás s žádostí, abyste  vyhověli návrhu ministra zdravotnictví a navýšili platbu státu do systému veřejného zdravotního pojištění za státní pojištěnce, a to  minimálně ve variantě navýšení o 77,- Kč, tj. na úroveň 800,- Kč.

 

     Činíme tak, neboť registrujeme, že  soukromé ambulance jsou nedostatkem finančních prostředků, zapříčiněným - kromě nízkých plateb za státní pojištěnce - i nedotaženými úspornými opatřeními, ohrožené v současné době nejvíce, přičemž dnes (tj. prakticky na konci volebního období) je jasné, že žádná další skutečně úsporná opatření v rozsahu, jak byla současnou pravicovou vládou slibována a i uvedena v programu vládních stran (opravdová restrukturalizace lůžkové péče, změna zákonných pravidel k přesunu financí žádoucím směrem) již nebudou provedena  a navýšení platby státu  za „jeho“ pojištěnce se tak stává vlastně jedinou možností, jak zabránit kritickému  propadu  ve financování zdravotnictví ČR, jehož logickým důsledkem by bylo nepotřebné snížení kvality a dostupnosti péče.

 

    Přejeme všem členům  vlády moudré a zodpovědné rozhodnutí o tomto klíčovém návrhu.    Zároveň předem děkujeme, že naší žádosti vyhovíte.
 

 

     Za Koalici soukromých lékařů:

MUDr. Zorjan Jojko, předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR, mluvčí KSL

MUDr. Pavel Chrz, prezident České stomatologické komory

MUDr. Václav Šmatlák, předseda Sdružení praktických lékařů ČR

MUDr. Pavel Neugebauer, předseda Sdružení praktických lékařů pro děti
a dorost ČR,

MUDr. Vladimír Dvořák, předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR