NEDOHODA v segmentu AS v dohodovacím řízení o hodnotě bodu a výši úhrad pro rok 2018

Protokol o nedohodě:

/files/files_editor_uploads/protokol_o_nedohode_v_segmentu_as_dr_2018_25052017.pdf

Návrh SAS:

/files/files_editor_uploads/priloha1_navrh_sas_pro_uhrady_2018_25052017.pdf

Návrh Svazu ZP (znamenal by nulové navýšení našich úhrad proti roku 2017):

/files/files_editor_uploads/priloha2_navrh_svazu_zp_pro_as_2018_25052017.pdf

Návrh VZP (znamenal by pokles našich úhrad proti roku 2017, myšlenku "nákupu" laborarní péče považujeme za nebezpečnou, resp. ohrožující samotnou existenci samostatných ambulancí AS):

/files/files_editor_uploads/priloha3_navrh_vzp_pro_as_na_rok_2018_25052017.pdf