Koalice soukromých lékařů i po jednání s ministrem zdravotnictví trvá na svém stanovisku

Koalice soukromých lékařů

Slavojova 22, 128 00 Praha 2, telefon: 234 709 631, fax: 234 709 616,

e-mail: sladkovska@dent.cz

 

 

 

 

V Praze dne 15. 5. 2014

 

 

 

Prohlášení Koalice soukromých lékařů ke zveřejňování smluv

zdravotních pojišťoven s poskytovateli zdravotní péče

 

 

Koalice soukromých lékařů (KSL) i po jednání s ministrem zdravotnictví, MUDr. Němečkem, trvá na svém stanovisku, že zveřejňování smluv mezi poskytovateli a pojišťovnami 
bez souhlasu OBOU smluvních stran by bylo v rozporu s platnými zákony v ČR. Plán 
MZ ČR nelze schovávat za rozhodnutí Správního soudu, které se týkalo odlišné problematiky.

 

KSL nadále trvá na tom, že zveřejnění smluv může představovat výrazné ohrožení soukromých poskytovatelů zdravotní péče a nepřinese žádné úspory financí.

 

KSL NEDOPORUČUJE poskytovatelům dávat souhlas se zveřejněním jejich smluv 
se zdravotními pojišťovnami
.

 

 

 

Za Koalici soukromých lékařů:

 

MUDr. Ilona Hülleová, předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR,

 

mluvčí Koalice
 

MUDr. Pavel Chrz, prezident České stomatologické komory

 

 

MUDr. Václav Šmatlák, předseda Sdružení praktických lékařů ČR

 

 

 

MUDr. Zorjan Jojko, předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR

 

 

MUDr. Vladimír Dvořák, předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR