Jak pracovat s tabulkami našich předběžných nákladů, které dostáváme do VZP?

Předběžné informace od VZP o nákladech naší péče.

 

      V posledním měsíci se řada z Vás na nás obrátila s žádostí o vysvětlení smyslu tabulek, které jste dostali od VZP a v nichž jsou uvedeny Vaše dosavadní letošní náklady na předpis léků, zdravotnických prostředků, indukované péče, ZÚMu a ZÚLPu.

       Ze strany VZP jde o reakci na požadavek, který opakovaně zaznívá v rámci dohodovacích řízení ze strany zástupců zdravotnických zařízení.  Vidíme jako pozitivní, že nám VZP zasílá tato průběžná data, nad jejich praktickým využitím doporučujeme každému udělat si vlastní rozvahu.  Hodnoceným obdobím je totiž letos celý rok, takže je samozřejmé, že údaje za 2 měsíce při našich malých statistických souborech jsou jen hrubě orientační. Postupem doby tato čísla budou však získávat na významu.

 

      Zasílané tabulky mají vlastně 2 části - nahoře jsou uvedena čísla ve vazbě na  1 unicitní rodné číslo (dále uvádíme 1 urč), jak pro léky, tak pro vyžádanou péči komplementu i ZUM+ ZULP. Spodní druhá část uvádí absolutní čísla příslušných nákladů.

 

Uvažujme údaje z 1. části tabulek, tedy náklady ve vazbě na 1 urč.

 

V zásadě mohou nastat 3 situace:

 

a/ naše náklady na 1 urč jsou významně vyšší, než byly ty referenční v r. 2011

-          neměli bychom se dostat do psychologického stresu a přestat stávajícím způsobem pracovat. Je ještě příliš brzy. Ale stojí za úvahu zamyslet se nad příčinou významného překročení a event. ho zkusit korigovat bez toho, že bychom nějakým významným způsobem do toho zainteresovali pacienta.

-          samozřejmostí je letmá kontrola toho, zda čísla uvedená pojišťovnou zhruba odpovídají, tomu, co říká Váš počítač.

 

b/ naše náklady r. 2013 jsou zhruba stejné, jako byly v roce referenčním

-          nemusíme se nikterak tímto problémem zabývat.

 

c/ naše náklady na 1 urč jsou v r. 2013 významně nižší, než v roce referenčním:

-          i tato situace stojí za zamyšlení. Nehrozí  sice pokuta, ale je nebezpečí,

že díky nízkému čerpání ve sledovaném roce si velmi snížíme vlastní limity do budoucna.

Není to nabádání k plýtvání, ale např. ortoped může předepsat dražší typ

PZT, než původně plánoval. Stejně tak v preskripci léků. Je možno také mírně ovlivnit náklady na vyžádanou péči komplementu, protože - ruku na srdce- snažíme se již několik let za sebou šetřit a někde by se dalo najít místo, kde je třeba naše pacienty dovyšetřit.

 

      Ve spodní části tabulek jsou uvedena absolutní čísla Vašeho čerpání opět ve 3 skupinách, tedy jak u předpisu léků, tak u ZUM+ ZULP, tak u vyžádané péče.

 

       Je samozřejmé, že nikde ve smluvních ujednáních nejsme regulováni dle výše absolutních nákladů a ani nejsou stanoveny nějaké absolutní stropy. Platí opět, že naše regulace jsou vždy ve vazbě nákladů na 1 urč.

       Nicméně doporučujeme se zamyslet i nad těmito čísly ve vazbě na řádek horní, který je navázán na 1 urč.

      Absolutní čísla jsou pro nás jakousi orientací o výši eventuální hrozící pokuty.

 

      Pokud spadneme dle předchozího odstavce do bodu 1a/ a jedná se pro naše ZZ o typ nákladu, jehož absolutní částka je velmi vysoká, pak budeme daleko horlivěji uvažovat, co s tím.

      Pokud je celková částka  řádově  ve stokorunách, tak se tím nemusíme moc zabývat.

      Každá odbornost má problémy v jiné  regulované části. Jsou odbornosti, kde např. absolutní částka na ZUM+ZULP je celkem 3000 Kč za 2 měsíce a nižší, pak překročení o 10% značí překročení ve výši 300 Kč. Pak to nemusím řešit.

      Jsou ale odbornosti, které mají v ZULPech  např. 60 000 Kč měsíčně. To je za 2 měsíce 120 000 Kč. Překročení o 10% značí částku 12 000 Kč jen za tyto 2 měsíce.

Pak uvažování typu co s tím nabývá na významu.

 

        Podobně musíme uvažovat i tehdy, pokud máme stávající  náklady velmi nízké, dle bodu 1c/.

 

       Dá se předpokládat, že tabulky budeme dostávat postupně. Umožní nám to sledovat v průběhu roku trend těchto dat.

 

 

Za radu SAS MUDr. Zorjan Jojko a MUDr. Marie Duřpektová.