Jak dosáhnout navýšení hodnoty bodu v roce 2014 o 2 haléře u VoZP?

Vážený pane doktore,

zde jsou odpovědi na Vaše otázky.

 

K otázce kreditů:

(ad bod 6 článku I. úhradového dodatku 2014 pro amb. spec.)

„Pojišťovna navýší hodnotu bodu stanovenou Vyhláškou o 0,01 Kč v dané odbornosti, pokud lékař pracoviště Poskytovatele zdravotních služeb v roce 2014 získal v rámci kontinuálního vzdělávání 16 kreditů v odbornosti pracoviště a doloží Pojišťovně tuto skutečnost fotokopií potvrzení o účasti na vzdělávacích akcích kontinuálního vzdělávání. Toto navýšení bude provedeno v rámci vyúčtování roku 2014.“

·         Platí podobný postup jako dosud. Lékař posílá fotokopie potvrzení na příslušnou pobočku průběžně nebo naráz, nejpozději však musí být doručeny do 31. 1. 2015. Pokud dosáhne 16 kreditů, budeme to ze zaslaných fotokopií vědět automaticky, lékař nežádá. Platba za kredity bude až v rámci vyúčtování celého roku 2014.

·         Skutečnost leží mezi Vámi uvedenými možnostmi. Zvýšená hodnota bodu platí pro výkony celého jednoho pracoviště jedné odbornosti, pokud 16 kreditů dosáhl alespoň jeden z lékařů tohoto pracoviště jedné odbornosti.

 

K příloze č. 2:

(ad bod 7 článku I. úhradového dodatku 2014 pro amb. spec.)

„Pojišťovna navýší hodnotu bodu stanovenou Vyhláškou o 0,01 Kč při uzavření příloh č. 2 ke Smlouvě pro všechny odbornosti Poskytovatele elektronicky přes Portál ZP do 30. 11. 2014. Toto navýšení bude provedeno v rámci vyúčtování roku 2014.“

·         Poskytovatel nežádá, ale koná sám. Sám zadá přílohu č. 2 v elektronické podobě přes Portál ZP do uvedeného data. Pak mu bude automaticky v rámci vyúčtování celého roku 2014 navýšena hodnota bodu.

 

S pozdravem

 

 

MUDr. Libor Tuka

Ústředí VoZP ČR

ředitel odboru zdravotní politiky