Informace všem AS, jak získat referenční hodnoty z roku 2012 jako podklad pro výpočet úhrad roku 2014 od VZP

Z ústředí VZP jsem získali informaci, že referenční hodnoty k regulacím (léky, zdrav. prostředky, ZÚM, ZÚLP a indukovaná péče) byly rozeslány všem AS již před dvěma týdny. Pokud tedy kdokoli z Vás tato čísla od VZP do dneška neobdržel, nejspíš jde o omyl. V takovém případě kontaktujte svou regionální pobočku. Referenční hodnoty k výkonům (body a počty URČ) mají regionální pobočky také již k dispozici. Poskytnou je každému zájemci, který si o ně elektronickou cestou požádá, tj. buď přes Portál VZP, nebo zasláním dotazu na příslušný zde uvedený e.mail: Praha: daniela.vlckova@vzp.cz, Plzeň: pavel.ambroz@vzp.cz, Ústí n. Labem: miroslava.pavlickova@vzp.cz, Hr. Králové: renata.balcarova@vzp.cz, Brno: jitka.bacikova@vzp.cz, Ostrava: pavel.frantal@vzp.cz nebo martina.zemanova@vzp.cz. Za Radu SAS MUDr. Zorjan Jojko, předseda.