Informace pro účastníky projektu ASAC

Vážené kolegyně,

     Vážení kolegové,

 

     s touto informací se obracíme na ty z Vás, kteří/které  úspěšně absolvovali/y akreditaci v „systému uznávání kvality specializované ambulantní péče“, v rámci pilotního programu, který SAS realizoval na rozhraní let 2011 a 2012.

 

     Těm, kterým končí platnost této akreditace, musíme dát na vědomí následující:

 

§         Akreditaci v systému ASAC bude v budoucnosti provádět společnost „ASAC ZDRAVOTNÍ o.p.s.“, jež byla za tímto účelem vytvořena SASem jako jediným zakladetelem.  SAS, vhledem k tomu, že je sdružením fyzických osob podnikajících ve zdravotnictví,  sám  akreditace totiž ze zákona (o zdravotních službách, který vešel v platnost v dubnu 2012) provádět nesmí. Může a bude mít tedy „jen“ dozorovou funkci nad k tomu účelu založenou obecně prospěšnou společností ASAC ZDRAVOTNÍ.

 

§         Vše máme připraveno k další práci (obnovování i udílení nových akreditací),  začít ale budeme moci až  v okamžiku,  kdy vyjde příslušná provádění vyhláška MZ. Bez ní nelze získat povolení MZ v akreditační činnosti pokračovat a tedy  není povoleno (nikomu) akreditace ambulantních zařízení provádět, a to pod hrozbou vysokých sankcí.

 

Přesný termín, v němž začneme akreditovat, tedy záleží na aktivitě ministerstva zdravotnictví, které je ale v současné době v „povolební rekonstrukci“.

 

      A ještě jedna informace:

 

      Doslechli jsme se, že některé instituce přesto, že jim to zákon vlastně zatím zakazuje,  akreditují, respektive připravují zdravotnická zařízení na akreditace – a dokonce přijímají i „finanční zálohy“.

 

        Doporučujeme vám: Nevstupujte do takových vztahů. Neplýtvejte penězi!

 

         Akreditace v systému ASAC sice nebude „zadarmo“, jako tomu bylo v pilotním projektu, bude však jistě finančně podstatně „příznivější“, než kterákoli akreditace jiná. Jde o projekt, kterým si chceme my všichni, soukromí lékaři, vzájemně pomoci, nikoli na sobě vzájemně vydělávat.

 

MUDr. Zorjan Jojko                                                                                       MUDr. Jan Šťastný

Předseda SAS                                                                                                 předseda akreditační komise ASAC

 

Systém uznávání kvality specializované ambulantní péče