Informace o vyhlášce MZ 79/2013 Sb.

která se v návaznosti na zákon o specifických zdravotních službách zabývá pracovně preventivní lékařskou péčí. Vzhledem k tomu, že valná většina z nás je také zaměstnavateli, nezbývá nám než akceptovat podmínky i této vyhlášky, jež vešla v platnost 3.4.2013. V přílohách máte informaci k ní, vzor smlouvy i její kompletní znění. 

1) Příloha č. 1 – informace o vyhlášce 79/2013 Sb
2) Příloha č 2 – vzor smlouvy
3) Příloha č. 3 – kompletní znění vyhlášky…