Informace MZ o nových pravidlech pro předpis léků na recept od roku 2020

Informace MZ: /files/files_editor_uploads/infromace_mz_predepisovani_leciv_na_recept_od_2020.pdf

 

Na základě Vašich četných dotazů na povinnost na průvodku k receptu uvádět telefonní číslo pacienta k předposlednímu odstavci první strany informace MZ upřesňujeme z textu samotné vyhlášky MZ (329/2019 Sb.), že je zde (§ 5, odst. 2 c) nově napsáno doslova toto:

"V požadavku na e.recept se ve vztahu k pacientovi, kterému je léčivý přípravek předepisován,  uvádí telefonní číslo pacienta. Nelze-li jej uvést, pak adresa místa, kde se pacient zdržuje"

Nově  tedy máme sice povinnost uvést telefonní číslo pacienta, pokud jej ale neznáme nebo to není technicky možné, uvádíme adresu, o níž nám pacient řekl, že na  ní bydlí. Ne tedy jeho trvalého bydliště, jak jsme byli zvyklí dosud (u většiny našich pacientů půjde jistě ale o adresu stejnou)

Jinak řečeno: Bude-li po 1.1.2020 na průvodce k receptu uvedena adresa pobytu pacienta, telefonní číslo tam již uvádět nemusíte.

Mimo to je nové, že jeden e.recept bude smět od 1.1.2020 obsahovat jen  jednu položku, t.j. jeden lék, nikoli dvě, jak jsme zatím zvyklí.  Toto omezení by nám mělo automaticky začít dávat na vědomí Centrální úložiště receptů. Projdou jím jen recepty s jednou položkou.