Informace ambulantním specialistům k úhradovým dodatkům od zdravotních pojišťoven na rok 2014

logo-SASSdružení Ambulantních Specialistů České republiky, o. s.

pokračovatel Spolku pokladenských lékařů, založeného v prosinci 1906

člen E.A.N.A. – Europäische Arbeitsgemeinschaft der Niedergelassenen Ärzte

registrace u MV ČR VSC/1-7553/91-R

Kontaktní adresa: Informační centrum – 190 00  PRAHA 9, U Elektry 82

Tel./fax: 284815504, 266311382     IČO: 48135941     čís. účtu: 280454399/0800

E-mail: sasp@sasp.cz;    kontakt@sasp.cz;   http://www.sasp.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Věc:

Informace pro ambulantní specialisty o výsledcích jednání se zdravotními pojišťovnami o jejich úhradových dodatcích na rok 2014.

 

                                                                                                       V Praze 31.1.2014

     Vážená paní doktorko,

     Vážený pane doktore,

 

       v těchto dnech finalizujeme vyjednávání o úhradových dodatcích na rok 2014 se všemi zdravotními pojišťovnami (ZP).

 

        Malým jednacím maratonem se nám v posledních týdnech  podařilo u všech dosáhnout ve srovnání s úhradovou vyhláškou MZ:

 

-         navýšení hodnoty bodu na minimálně 1,03 Kč, u některých i 1,04 Kč,

-         uvolnění regulačních mechanismů a zmírnění regulačních srážek,

-         zlepšení možností ve vyjednávání o úpravě referenčních hodnot v případě dosažení „stropu“ v předem stanovených mantinelech.

 

      Konkrétní podoby dohodnutých dodatků průběžně zveřejňujeme na našem webu včetně kompletního rozboru a rad, jak postupovat.

      Tam také najdete návod, jak fakturovat za leden 2014 dnes, tj. v době, kdy ještě žádný dodatek nemáte.

 

       Výsledky jednání považujeme za rozumný kompromis. Dostanete-li nabídku dodatku od ZP ve znění, které najdete na našem webu, doporučujeme Vám jej (samozřejmě po kontrole platnosti Vašich konkrétních referenčních hodnot) podepsat.

 

Za Radu SAS MUDr. Zorjan Jojko, předseda.