Finanční optimalizace práce AS v roce 2013

Finanční optimalizace práce ambulantního specialisty v roce 2013

MUDr. Zorjan Jojko a MUDr. Marie Duřpektová

 

     Rok 2013 nebude po finanční stránce pro praxe ambulantních specialistů vůbec jednoduchý. Je třeba akceptovat  právní předpisy, které přímo naši finanční situaci ovlivní, tj.:

1)     Úhradová vyhláška MZ 475/2012  Sb.

2)     novela Seznamu výkonů, vyhláška  MZ  467/2012 Sb.

3)     Zákon o změně daňových, pojistných a dalších zákonů.. č. 500 /2012 Sb.

 

     Dnem 1.1.2013 vešla v platnost vyhláška MZ 475/2012 Sb., jejíž základní text a příloha č. 3 určuje, jakým způsobem bude letos placena od zdravotních pojišťoven i ambulantní specialisovaná péče.

     Troufáme si odhadovat, že všichni již máte tuto vyhlášku prostudovanou a že jsme tedy registrovali, že

-          bude-li se VZP chovat stejně jako dosud, dostaneme od ní  doplatky za výkony v celém roce 2013 (včetně těch za leden) třeba až  na konci roku 2014.

-          úhrady jsou fixovány na úroveň roku 2011 s tím, že za stejnou práci stejným způsobem vykázanou jako v roce 2011 dostaneme  o 2% peněz méně.

-          byl u regulací snížen na polovinu „malý počet pojištěnců“  a hranice pro regulace a předpis léků byla  zvýšena  ze 40 na 50%, čehož důsledkem bude buď vyšší procento pokutovaných, nebo přinejmenším nárůst administrativní (a tedy i finanční) zátěže na straně zdravotnických zařízení i zdravotních pojišťoven (dále také jen ZP) v rámci jednání o odpuštění či zmírnění regulačních srážek.

-          při akutním ošetření nesmluvního pojištěnce dostanete za bod jen 76 haléřů.

 

    Musíme se přiznat, že celá tato vyhláška je pro nás obrovským překvapením a zároveň zklamáním. Během roku 2012 jsme totiž registrovali analýzy, které vydalo samo ministerstvo zdravotnictví (dále také jen MZ), dle nichž už v letech 2011 a tedy i 2012 byla tzv. nákladová rentabilita ambulantní specializované péče na kriticky nízké úrovni. Nečekali jsme tedy, že následným krokem MZ bude její další ponížení, do poslední chvíle jsme se snažili vedení MZ přesvědčit, ať tak nečiní. Bohužel bez úspěchu, resp. s dosažením jen velmi malých ústupků.

 

    Nesouhlasíme s tím, že je třeba všem ambulancím snížit úhradu jen proto, že jejich počet čistě a jen z vůle ZP stále a nekontrolovatelně narůstá.

 

    Budeme se i nadále snažit přesvědčit MZ, aby parametry našich úhrad ještě v roce 2013 vylepšilo, na tomto místě bychom ale rádi Vám všem dali rady, jak ztráty, které nám vyhláška 475/12 Sb. jistě způsobí, minimalizovat.

     Jsme si vědomi, že Vám budeme vlastně jen  připomínat, jak skládat třicetník k třicetníku a tvořit z nich tisíc korun, mnohé z těch níže popsaných kroků ale neznamenají žádnou moc velkou práci navíc a přitom mohou být v konečném důsledku finančně velmi rentabilní.

 

      Předem celého výčtu kroků ještě  avizujeme, že nám psaní tohoto článku nedělá žádnou radost. I my sami  věnujeme svou energii raději studiu odborné literatury nebo snaze o uzdravení našich pacientů. Vzniklou situaci jsme  nezavinili, ale je vyvolána pravidly dle vyhlášky MZ, jehož  vedení bylo dopředu – ještě před vydáním tohoto předpisu -  informováno, že počet ambulantních specialistů, kteří začnou řešit místo medicíny finance řádově naroste.

 

    Co vše tedy může každý z nás udělat pro sebe?

 

1.      Důkladně si prostudujte ještě druhou vyhlášku, která platí také k 1.1.2013, tj. novelu seznamu výkonů (Vyhláška MZ 467/2012 Sb.), nasmlouvejte si se všemi ZP všechny nové výkony (ZP tomu ze samotné vyhlášky nemohou bránit). Všechny výkony  důsledně vykazujte.

-          U odborností, v nichž dříve existovaly dvě atestace, byly zrušeny „jednoatestační“ výkony. Bývalé „druhoatestační“ výkony mají, samozřejmě, vyšší bodovou hodnotu.

-          U výkonů, které měly dříve omezení Q (nesměly se vykázat s klinickým vyšetřením), byla tato limitace zrušena, přičemž ne každý z nich bylo možné vykázat v jiném dni. Jejich bodová hodnota je vždy alespoň mírně  vyšší,  než bylo množství bodů pro ně vyhrazených dříve v klinických vyšetřeních. Stačí tedy mít tyto výkony nasmlouvané a důsledně je vykazovat. Tato změna se týká sice  jen části oborů,  počet  výkonů není ale vůbec malý. Jde o 12110, 12120, 12130, 12140, 12220, 17111, 29510, 39111, 39113, 44111, 44113, 44113, 44115, 44119, 44237, 53411, 61113,. 61123, 61125, 61129, 61131, 63511, 63521, 63540, 63591, 64215, 71113, 71115, 71117, 71119, 71121, 71123, 71212, 71511, 71565, 71580, 71611, 71613, 71614, 71623, 71625, 71661, 71781, 71211, 71525, 71615, 71713, 72115, 75113, 75131, 75135, 75137, 75139, 75141, 75143, 75145, 75153, 75157, 75389, 75385, 75387 a 81211.

-          Vznikly nové výkony, které mohou vylepšit naše bodové skóre. Např. přidáním kódu 09555 ke klinickému vyšetření dítěte do 6 let věku získáte navíc včetně režie  106 bodů.

-          Zvažte využití již dříve existujících výkonů. Např. 09513 (40 bodů), 09523 (120 bodů), 09525 (120 bodů)  09532 (10 bodů), nebo kódu 09509 (100 bodů).

 

2.      Důsledně si bude hlídat frekvenci kontrol svých pacientů

 

 Pokud je obvyklá frekvence kontrol Vašich pacientů u Vás např. 4x ročně a Vy si alespoň  část z nich pozvete 5x, navýšíte u těchto konkrétních lidí  na ně vykázané body o 25%, tj. úhradu o 8% (všechny body navíc budou mít hodnotu 30 haléřů).

 

3.      Důsledně bude hlídat počty pacientů svých jednotlivých smluvních ZP, zvláště u těch pro Vás malých

-          Pokud máte smluvní ZP, od níž k Vám chodí jen mírně více pacientů než  50, zvažte, zda nevykázat právě a jen těch 50, nebo zda se Vám nevyplatí smlouvu s touto ZP úplně vypovědět. Případné vzniklé ztráty v případě první možnosti  hladce srovnáte tím, že vykážete ZP právě ty pacienty, kteří k Vám chodí nejvíce nebo třeba začnou chodit častěji. V případě té výpovědi může být kompensačním mechanismem využití uvolněné časové kapacity pro frekventnější péčí o pacienty smluvní. U ZP, kde budete mít max. 50 pojištěnců za rok nebo u nesmluvní nemusíte vůbec hlídat náklady na předpis regulovaných položek.

 

4.      Důkladně si bude hlídat náklady na předepsané léky, zdravotnické prostředky, ZÚM, ZÚLP a indukovanou péči. Budete se opravdu a důsledně bránit regulačním srážkám.

-          U ZP, od nichž k Vám chodí více než 50 pojištěnců za rok, Vám nezbývá, než hlídat náklady na vyjmenované oblasti.

-          Zde, bohužel, platí - stejně jako v minulých letech - že je třeba vše pečlivě sledovat a v případě obdržení výzvy od ZP k zaplacení regulační srážky se hlavně medicínskými argumenty bránit. Zkušenosti z minulých let nám dávají za pravdu v tom, že valné většině odvolání ZP alespoň částečně vyhověly a že problém je také v tom, že se, bohužel, proti regulacím odvolává až zbytečně málo lékařů. Přitom ZP, které evidovaly velký počet odvolání, v naprosté většině nakonec   tvrdost regulací skoro vždy zmírnily.

     

5.      Tento bod je věnován vlastně jen tě, kteří  dosud platili daně paušálem. Je třeba důkladně se seznámit s tzv. daňovým balíčkem, tj  zákonem 500/2012 Sb.

Stručně řečeno, dochází k:

-          solidárnímu zvýšení daně o 7% při částečném  daňovém základu vyšším než 1 242 432 Kč, 

-          zrušení slevy na dani  pro pracující důchodce,

-          zhoršení podmínek pro uplatňování daní paušálem,

-          zvýšení  výdajů spojených se zvýšením DPH.

Na základě všeho vyjmenovaného zvažte, zda i v r. 2013 bude pro Vaši praxi výhodný tzv. paušál, či bude lépe vykazovat výdaje dle skutečnosti.

 

Způsob Vašeho chování v rámci platných zákonných norem může dosti výrazně ovlivnit Váš konečný roční ekonomický výsledek. Rozhodnutí nelze odkládat, musí padnout již nyní.

   

   Jsme si vědomi, že tento výčet není úplným návodem k optimalizaci, jsme si ale jisti, že výše uvedené způsoby jsou zcela regulérním a korektním systémem, jak si můžeme pomoci přežít současnou těžkou dobu.