Dopis ZMPV z dnešního dne k regulacím v segmentu AS za rok 2018

Vážený pane doktore,

dovoluji si Vás informovat o dnešním rozhodnutí porady generálního ředitele, že segment ambulantních specialistů bude za rok 2018 regulován až od hranice 25 000 Kč. To prakticky znamená, že se to v případě regulace preskripce LP dotkne jen 25% poskytovatelů ambulantních služeb a v případě regulace vyžádané péče jen 11% poskytovatelů, kteří budou mít možnost v námitkách zdůvodnit odůvodněnost zvýšených nákladů a zmírnit tak původně vypočtený dopad regulace.

Jedná se o vstřícný krok ZP MV ČR ve snaze deklarovat podporu tomuto segmentu svých smluvních partnerů. Neuplatňovat regulace vůbec není směrem, kterým bychom se do budoucna chtěli nebo měli vydávat.  

Přeji hezké květnové dny.

S úctou

MUDr. Zdeňka Salcman Kučerová, MBA
ředitelka
Úsek zdravotnický
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky,