Dopis MZ ČR, kterým upřesňuje pravidla vykazování nových výkonů 11024 a 11025

Dokument naleznete zde.