Link na úhradovou vyhlášku pro rok 2014:

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=2013&typeLaw=zakon&what=Rok&stranka=2

 

Vyhláška má 428/2013 je v seznamu pod pořadovým číslem 167 pod datem 23.12.2013.