Protokoly o dohodě, parciální dohodě či nedohodě z jednání jednotlivých segmentů v rámci DŘ o úhradách na rok 2020,

1) Skupina poskytovatelů akutní lůžkové péče a dalších zdravotních služeb poskytovaných v nemocnicích

Protokol o nedohodě: /files/files_editor_uploads/protokol_alp_nedohoda.pdf

Přílohy:

1. /files/files_editor_uploads/priloha_c_1_alp_ancr_lp_dr_2020_04062019.pdf

2. /files/files_editor_uploads/priloha_c_2_alp_spol_navrh_dr_2020_zp.pdf

Prezenčka: /files/files_editor_uploads/alp_prezencni_listina.pdf

 

2) Skupina poskytovatelů následné lůžkové péče

Protokol o nedohodě: /files/files_editor_uploads/protokol_nlp_nedohoda.pdf

Přílohy:

1. /files/files_editor_uploads/priloha_c_1_nasledna_luzkova_pece_2020_zp.pdf

2. /files/files_editor_uploads/priloha_c_2_nasledna_luzkova_pece_2020_poskytovatele.pdf

Prezenčka: /files/files_editor_uploads/nlp_prezencni_listina_1.pdf

 

3) Skupina poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče a zdravotní péče v ozdravovnách

Dohoda: /files/files_editor_uploads/protokol_lazne_ozdravovny_dr_2020.pdf

 

4) Skupina poskytovatelů zdravotnické dopravní služby

Dohoda: /files/files_editor_uploads/protkol_o_dohode_doprava_2020.pdf

 

5) Skupina poskytovatelů zdravotnické záchranné služby a přepravy pacientů neodkladné péče a lékařská pohotovostní služby, vyjma stomatologické

Dohoda: /files/files_editor_uploads/protokol_o_dohode_zachranka_2020.pdf

 

6) Skupina poskytovatelů mimolůžkových laboratorních a radiodiagnostických služeb

Dohoda: /files/files_editor_uploads/dr_labrdg_dohoda_zaverecnafaze_20190617.pdf

 

7) Skupina poskytovatelů fyzioterapie – nelékařských profesí

Dohoda: /files/files_editor_uploads/dohoda_fyzioterapie_2020_full.pdf

 

8) Skupina poskytovatelů domácích zdravotních služeb

Protokol o nedohodě: /files/files_editor_uploads/protokol(1).pdf

Přílohy:

1. /files/files_editor_uploads/priloha_c_1_navrh_vzp_cr_a_zp_szp.pdf

2. /files/files_editor_uploads/priloha_c_2_navrh_poskytovatelu.pdf

3. /files/files_editor_uploads/priloha_c_3_navrh_vzp_cr_a_zp_szp_ii.pdf

4. /files/files_editor_uploads/priloha_c_4_navrh_zastupcu_bez_puro.pdf

Prezenčí listina: /files/files_editor_uploads/prezencni_listina(1).pdf

 

9) Skupina poskytovatelů ambulantní hemodialyzační péče

Dohoda: /files/files_editor_uploads/dohoda_hdl_2020_full.pdf

 

10) Skupina poskytovatelů mimolůžkových ambulantních specializovaných služeb, vysokoškolsky vzdělaných pracovníků ve zdravotnictví (zejména klinických psychologů a klinických logopedů) a ortoptistů

Dohoda:/files/files_editor_uploads/protokol_o_dohode_as_2020.pdf

 

11) Skupina poskytovatelů ambulantních gynekologických služeb

Dohoda: /files/files_editor_uploads/protokol_o_dohode_gynekologie_2020.pdf

 

12) Skupina poskytovatelů ambulantních stomatologických služeb

Dohoda: /files/files_editor_uploads/protokol_o_dohode_stomatologie_2020.pdf

 

13) Skupina praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost

Dohoda: /files/files_editor_uploads/protokol_o_dohode_pl.pdf

 

14) Skupina poskytovatelů lékárenské a klinickofarmaceutické péče

Dohoda: /files/files_editor_uploads/prokol_lekarnici_dohoda_2020.pdf