Jednací řád DŘ o hodnotě bodu a výši úhrad - úplné znění

Jeho úplné zněné: /files/files_editor_uploads/jr_dr_uplne_zneni_30_01_2018.pdf