Rozvrh jednání zástupců poskytovatelů a zdravotních pojišťoven v rámci DŘ na rok 2020

Původně platil tento rozvrh jednání: /files/files_editor_uploads/rozvrh_jednani_zastupcu_zz_a_zp_dr_2020(1).pdf

Protože ale došlo již v některých segmentech k dohodě, bylo možné rozvrh modifikovat takto:

Termíny (u tučně znázorněných došlo ke změně času) platné k 21.5.2019:

  • 21. 5. 2019: 15 – 16 hodin - skupina poskytovatelů ambulantních gynekologických služeb,
  • 22. 5. 2019: 10 – 11 hodin -  skupina poskytovatelů lékárenské a klinicko-farmaceutické péče,
  • 22. 5. 2019: 11 – 12 hodin – skupina poskytovatelů zdravotnické dopravní služby,
  • 22. 5. 2019: 13 – 14 hodin – skupina poskytovatelů domácích zdravotních služeb,
  • 22. 5. 2019: 14 – 15 hodin – skupina poskytovatelů ambulantních stomatologických služeb,
  • 22. 5. 2019: 15 – 16 hodin – skupina poskytovatelů mimo-lůžkových laboratorních a radiodiagnostických služeb,
  • 23. 5. 2019: 13 – 14 hodin – skupina poskytovatelů akutní lůžkové péče a dalších zdravotních služeb poskytovaných v nemocnicích,
  • 23. 5. 2019: 14 – 15 hodin – skupina poskytovatelů následné lůžkové péče,
  • 23. 5. 2019: 15:30 – skupina poskytovatelů mimo-lůžkových ambulantních specializovaných služeb, vysokoškolsky vzdělaných pracovníků ve zdravotnictví (zejména klinických psychologů a klinických logopedů) a ortoptistů.