Protokoly o dohodě (případně nedohodě) z jednání jednotlivých segmentů v rámci DŘ o úhradách na rok 2020,

1) Skupina poskytovatelů akutní lůžkové péče a dalších zdravotních služeb poskytovaných v nemocnicích

Zápis a protokol zatím nejsou k dispozici

 

2) Skupina poskytovatelů následné lůžkové péče

Zápis a protokol zatím nejsou k dispozici

 

3) Skupina poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče a zdravotní péče v ozdravovnách

Celé znění: /files/files_editor_uploads/protokol_lazne_ozdravovny_dr_2020.pdf

 

4) Skupina poskytovatelů zdravotnické dopravní služby

Zápis a protokol zatím nejsou k dispozici

 

5) Skupina poskytovatelů zdravotnické záchranné služby a přepravy pacientů neodkladné péče a lékařská pohotovostní služby, vyjma stomatologické

Zápis a protokol zatím nejsou k dispozici

 

6) Skupina poskytovatelů mimolůžkových laboratorních a radiodiagnostických služeb

Zápis a protokol zatím nejsou k dispozici

 

7) Skupina poskytovatelů fyzioterapie – nelékařských profesí

Celé znění: /files/files_editor_uploads/dohoda_fyzioterapie_2020_full.pdf

 

8) Skupina poskytovatelů domácích zdravotních služeb

Zápis a protokol zatím nejsou k dispozici

 

9) Skupina poskytovatelů ambulantní hemodialyzační péče

Celé znění: /files/files_editor_uploads/dohoda_hdl_2020_full.pdf

 

10) Skupina poskytovatelů mimolůžkových ambulantních specializovaných služeb, vysokoškolsky vzdělaných pracovníků ve zdravotnictví (zejména klinických psychologů a klinických logopedů) a ortoptistů

Zápis a protokol zatím nejsou k dispozici

 

11) Skupina poskytovatelů ambulantních gynekologických služeb

Zápis a protokol zatím nejsou k dispozici

 

12) Skupina poskytovatelů ambulantních stomatologických služeb

Zápis a protokol zatím nejsou k dispozici

 

13) Skupina praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost

Celé znění: /files/files_editor_uploads/protokol_o_dohode_pl.pdf

 

14) Skupina poskytovatelů lékárenské a klinickofarmaceutické péče

Zápis a protokol zatím nejsou k dispozici